เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

กิจกรรม Bike For Farmer

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ในกิจกรรม Bike For Farmer  ปั่นจักรยานเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ แปลงใหญ่ (ฝรั่ง ,ผัก) อาสาสมัครเกษตร Young Smart Farmer และ ศพก. อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 89/2560
24 เมษายน 60 14:32:43