เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ถ่ายทอดความรู้และมอบเมล็ดพันธ์ข้าวแก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2560

เมื่อวันที่ 21 เม.ย 60  นางเสาวคนธ์ ศิริมุกดากุล, นายไชยยศ สอนถม และ น.ส พรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ถ่ายทอดความรู้และมอบเมล็ดพันธ์ข้าวแก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนลานและโนนเรือง ตำบลบ้านค้อ  บ้านโนนกู่ ตำบลสาวะถี และบ้านดอนหัน  ตำบลดอนหัน ตามลำดับ

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 88/2560
24 เมษายน 60 14:20:39