เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ประชุมเตรียมความพร้อม Bike For Farmer

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม Bike For Farmer ปั่นเยี่ยมเกษตรกร ตามเส้นทางในพื้นที่อำเภอเมือง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

 

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 87/2560
24 เมษายน 60 14:12:02