เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ติดตามข้อมูลแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยชีวภาพ (PGPR 2)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายศุภมิตร เชนประโคน และ น.ส กฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามข้อมูลแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยชีวภาพ (PGPR 2) ณ แปลงเกษตรกร บ้านห้วยชัน ตำบลศิลา

 

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 84/2560
24 เมษายน 60 10:17:46