เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดตลาด "เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer" และกิจกรรมเครือข่

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสมจิตร กาบขน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดตลาด "เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer" และกิจกรรมเครือข่าย Young Smart Farmer สัญจร" ครั้งที่ 6 เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าอู้ฟู้ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 82/2560
24 เมษายน 60 10:11:41