เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

เจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560  นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผุ้ยากจนระดับอำเภอ (อชก.ส่วนอำเภอ) ร่วมประชุมไกล่เกลี่ย ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผุ้ยากจน จำนวน 25 ราย เพื่อให้เข้าใจระเบียบของกองทุนและเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 80/2560
28 มีนาคม 60 12:47:40