เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่ตำบลศิลา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560  นายศุภมิตร เชนประโคน  และนางสาวกฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ออกเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานการณ์ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่ตำบลศิลา เพื่อเตรียมข้อมูลและความพร้อมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 78/2560
28 มีนาคม 60 11:44:52