เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560  นายจีรพงศ์ ตาแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ กิ่งไม้ผลพันธุ์ดี ปุ๋ยอินทรีย์ แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 10 ราย ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าและท่าพระ

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 77/2560
28 มีนาคม 60 11:29:52