เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP และตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560  นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม และ นางสาวกฤติกา เทพามาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP และตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอนหัน

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 76/2560
28 มีนาคม 60 11:20:51