เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

เชื่อมโยงการตลาด กลุ่มผู้ปลูกฝรั่งปลอดภัยจากสารพิษ และบริษัทเทสโก้โลตัส

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560  นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และนานายพิชัย แพงอ่อน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงและการแนวทางเชื่อมโยงการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้ปลูกฝรั่งปลอดภัยจากสารพิษ บ้านบึงฉิม ตำบลบึงเนียม และบริษัทเทสโก้โลตัส

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 75/2560
28 มีนาคม 60 11:12:53