เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

กลุ่ม GAP ไม้ผล (ฝรั่ง)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560  นางสมปรารถนา ยืนยาว และ นางสาวพรทิพย์ พุทธชาติ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามให้คำแนะนำและเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกฝรั่งปลอดภัยจากสารพิษ ตามโครงการ GAP ไม้ผล ณ บ้านบึงฉิม ตำบลบึงเนียม

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น
e- mail : www.http://mueang.khonkaen.doae.go.th


Web design :  นางประกาย ศรีตาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฉบับที่ 74/2560
28 มีนาคม 60 11:07:43