เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสหกรณ์ ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 กันยายน 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และ นางสาววรัญชลี ทองสารไตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Pa

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 7 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้ส...

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมพัฒนาแอพพลิเคชันแปลงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 4 กันยายน 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีม คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศกรมส่งเ...

มอบวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และ นางสาว พรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชน 23 ตำบลโคกสี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และ นางประกาย ศรีตาแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำน...

อบรมการทำบัญชี โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมการทำบัญชี ตามโครงการสร้างทักษะ...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง ว่าที่ร้อยโท...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ...

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และ นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...

เลือกตั้งประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมประธานแปลงใหญ่ เพื่อเลือกตั้...