เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม Bike For Farmer

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ...

ถ่ายทอดความรู้และมอบเมล็ดพันธ์ข้าวแก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2560

เมื่อวันที่ 21 เม.ย 60 นางเสาวคนธ์ ศิริมุกดากุล, นายไชยยศ สอนถม และ น.ส พรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ถ่ายทอดความรู้และมอบเมล...

ประชุมเตรียมความพร้อม Bike For Farmer

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2560

เมื่อวันที่ 18 เม.ย 60 นายสมจิตร กาบขน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน...

5 ส.และ ทดสอบเส้นทางการปั่นจักรยาน bike for farmer

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ 5 ส. ทั้งบริเวณนอกและในสำนักงาน และ นำทีมทดสอบเส้นทางการปั่นจ...

ติดตามข้อมูลแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยชีวภาพ (PGPR 2)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายศุภมิตร เชนประโคน และ น.ส กฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแ...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 5 เมษายน 60 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายสิ...

ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดตลาด "เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer" และกิจกรรมเครือข่

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสมจิตร กาบขน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดตลาด "เกษตรกรรุ่นใ...

โลตัสจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกฝรั่ง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 นายพิชัย แพงอ่อน ,นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม และนางสมปรารถนา ยืนยาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำคณะจากบริษัทเทสโก้โลต...

เจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผุ้ยากจนระดับอำเภอ (อชก.ส่วน...