เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันนี้ 10 สิงหาคม 2550 : ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น น...

ผู้ตรวจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ติดตามโครงการ ศพก.

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายสายันต...

“ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากพายุเซินกา”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมน...

พิธีเปิด“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; เมื่อเร็วๆนี้ นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพิธีเปิด“โครงการ...

โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรและปศุสัตว์แบบอินทรีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ นายจีรพงศ์ ตาแสง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต...

พิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดตัวโครง9101ตามรอยเท้าพ่อ ภาย...

อบรมทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ...

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่า

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำคณะกรรมการชุมชนทั้ง 26 ชุม...

“อนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการฯระดับอำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการ...

มอบก้อนเชื้อเห็ดแก่สมาชิกเกษตรกรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย บาทชารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบก้อนเชื้อเห็ดแก่สมาชิกเกษตรกรตาม...