เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรและปศุสัตว์แบบอินทรีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ นายจีรพงศ์ ตาแสง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต...

พิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดตัวโครง9101ตามรอยเท้าพ่อ ภาย...

อบรมทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ...

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่า

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำคณะกรรมการชุมชนทั้ง 26 ชุม...

“อนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการฯระดับอำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการ...

มอบก้อนเชื้อเห็ดแก่สมาชิกเกษตรกรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย บาทชารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบก้อนเชื้อเห็ดแก่สมาชิกเกษตรกรตาม...

“ประชุมคณะกรรมการชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยื

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน งบประมาณ 65 ล้านบาท เพื่อชี้แจงการดำเ...

“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามงานป...

“ถ่ายทอดความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู...

“ตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายศุภมิตร เชนประโคน, นางสมปรารถนา ยืนยาว และ นายวันชัย บาทชารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...