เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

ประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิก ../upload/photo/data/20190624100908O38Lok0P.pdf

ประกาศประกวดราคา ฉบับที่2 ../upload/photo/data/20190624101147UKGYHeHY.pdf

ประกาศยกเลิก ฉบับที่2  ../upload/photo/data/20190703141344MBibBqPq.pdf

       ประกาศประกวดราคา ฉบับที่3  ประกาศจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562                            ../upload/photo/data/20190705185353l69eGY9i.pdf

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

อำเภอเมืองขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น...

ตำบลโนนท่อน

ตำบลโนนท่อน...

ตำบลในเมือง

ตำบลในเมือง...

ตำบลสำราญ

ตำบลสำราญ...

ตำบลโคกสี

ตำบลโคกสี...

ตำบลท่าพระ

ตำบลท่าพระ...

ตำบลบ้านทุ่ม

ตำบลบ้านทุ่ม...

ตำบลเมืองเก่า

ตำบลเมืองเก่า...

ตำบลพระลับ

ตำบลพระลับ...

ตำบลสาวะถี

ตำบลสาวะถี...