เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสหกรณ์ ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 กันยายน 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น แล...

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Pa

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 7 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแ...

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมพัฒนาแอพพลิเคชันแปลงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 4 กันยายน 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมกา...

มอบวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น แล...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชน 23 ตำบลโคกสี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น แล...

อบรมการทำบัญชี โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เป...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใ...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...