เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เยี่ยมผู้ประสบภัย

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น แ...

“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 31 ตุลาคม 2560 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พ...

“พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลกระทบอุทกภัยจากพายุ (เซินกา)”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ แ...

“ประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประส

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเม...

“ ติดตามสถานการณ์พื้นที่ทำการเกษตรประสบอุทกภัย ”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 : นางประกาย ศรีตาแสน และ นางสาวพรน...

“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชุมประชาคมเก...

จิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10 - 23 ตุลาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมื...

“ประชุมคณะกรรมการ อชก.ส่วนอำเภอเมืองขอนแก่น ”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 22 กันยายน 2560 : นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...