เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรและปศุสัตว์แบบอินทรีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ นายจีรพงศ์...

พิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเ...

อบรมทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่...

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่า

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่...

“อนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น...

มอบก้อนเชื้อเห็ดแก่สมาชิกเกษตรกรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย บาทชารี นักวิชาการส่งเสริมการเก...

“ประชุมคณะกรรมการชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยื

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ท...

“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณ...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...