เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม Bike For Farmer

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายสม...

ถ่ายทอดความรู้และมอบเมล็ดพันธ์ข้าวแก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2560

เมื่อวันที่ 21 เม.ย 60 นางเสาวคนธ์ ศิริมุกดากุล, นายไชยยศ สอนถม และ น.ส พรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส...

ประชุมเตรียมความพร้อม Bike For Farmer

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ...

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2560

เมื่อวันที่ 18 เม.ย 60 นายสมจิตร กาบขน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ม...

5 ส.และ ทดสอบเส้นทางการปั่นจักรยาน bike for farmer

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ 5 ส. ทั้งบร...

ติดตามข้อมูลแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยชีวภาพ (PGPR 2)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายศุภมิตร เชนประโคน และ น.ส กฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 5 เมษายน 60 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจ...

ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดตลาด "เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer" และกิจกรรมเครือข่

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสมจิตร กาบขน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วม...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...