เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

“ต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่...

kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักด์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด...

อบรมการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภมิตร เชนประโคน ,นางเกื้อกูล เชนประ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร คราชานนท์ ติดตามงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเบญจพร คราชานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรว...

โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลท่าพระ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายจีรพงศ์ ตาแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...

มอบปุ๋ยชีวภาพโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย บาทชาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...

ติดตามโครงการระบบน้ำในแปลงผัก

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวกฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมก...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 30 มกราคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เป็...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...