เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

ประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิก ../upload/photo/data/20190624100908O38Lok0P.pdf

ประกาศประกวดราคา ฉบับที่2 ../upload/photo/data/20190624101147UKGYHeHY.pdf

ประกาศยกเลิก ฉบับที่2  ../upload/photo/data/20190703141344MBibBqPq.pdf

       ประกาศประกวดราคา ฉบับที่3  ประกาศจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562                            ../upload/photo/data/20190705185353l69eGY9i.pdf

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (ผัก)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภ...

ผลิตรายการแปลง Young Smart Farmer

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภ...

แปลงใหญ่ไม้ผล (ฝรั่ง)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

เยี่ยมผู้นำ อกม. และ Young Smart Farmer

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางเสาวคนธ์ ศิริมุกดากุล นักวิชาการส่งเสริ...

เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางเกื้อกูล เชนประโคน นักวิชาการส่งเสริมกา...

ติดตามแปลง GAP พืชผัก

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 : นางพิศมัย มูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเก...

ติดตามสถานการณ์โรคไหม้คอรวง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 : นางพิศมัย มูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...

Kick off โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...