เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ลงแขกเกี่ยวข้าว ย้อนยุควิถีชาวนาสืบสานวัฒนธรรม ตำบลบ้านหว้า

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น...

ลงแขกเกี่ยวข้าว รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลสาวะถี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น...

ต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น,น...

ร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ เมืองจอนจู ประเทศเกาหลีใต้

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่ง...

ประชุมเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 19 ตุลาคม 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการประสานพลังประชารัฐ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เข้...

ประชุมเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 17 ตุลาคม 2561 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และ...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...