เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

156 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 

  • โทรศัพท์ : 043-337628
  • โทรสาร : 043-246754
  • อีเมล์ : kk_mung@doae.go.th 

 

 Contact Us   

=>