เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ร...

อบรม gisagro QGis และ faarmis

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางสาวพวงมาลัย ทองไชย์ นักวิชาการส่งเสริมก...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ smart farmer

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น แ...

ต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการ...

พิธีเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2561/62

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พ...

ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น, น...

ร่วมพิธีวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 30 พฤศจิกายน นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อม...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...