เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีเรียนรู้แปลงใหญ่ผักแปลงใหญ่ ตำบลดอนหัน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 9 มกราคม 2561 : นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเ...

จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 28 ธันวาคม 2560 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ และ นางสาว พ...

รณรงค์ไถกลบตอซังงดเผาฟางและซังตอพืช โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลโนนท่อน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 27 ธันวาคม 2560 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ ,นางพิศมัย ม...

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนาย

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น, น...

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางเกื้อกูล เชนประโคน และนางสาวพรทิพย์ พุท...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร...

ประชุมร่วมกับโลตัสเพื่อวางแผนการผลิต

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเ...

ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เมืองขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันที่ 7 ธันวาคม 2560 : นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...