เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเ...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลบ้านทุ่ม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายศุภมิตร เชนประโคน และ นางเกื้อกูล เชนประ...

ฝึกอบรมการปฏิบัติงานควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง)

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 นางพิศมัย มูลศรี นักวิชาการส่งเสริ...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลสาวะถี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายไชยยศ สอนถม และ นางสาวกฤติกา เทพามาตย์ น...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลศิลา

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายศุภมิตร เชนประโคน และ นางเกื้อกูล เชนประโ...

การถ่ายทอดความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ด

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลดอนหัน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม, นางสาวกฤติกา เทพามาตย...

การผลิตเชื้อรา ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561) ตำบลดอนช้าง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายศุภมิตร เชนประโคน นักวิชาการส่งเสริมการเก...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...