เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

ประชาสัมพันธ์

    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัดขอนแก่นประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและประกาศดังกล่าว                                  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ขอแจ้งเกษตรกรให้ชลอการเดินทางเข้ามาสำนักงาน โดยใช้ช่องทางอื่นติดต่อหรือประสานงานที่เกี่ยวข้องและสะดวกแทน คือ

-โทรศัพท์ 043-2360171

-Web : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

-Facebook : KASET MUNGKHON

-เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

-เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร

http://farmer.doae.go.th/report/report_farmer_result_public/search?fbclid=IwAR1a8kb8_4ZURGJ9E_j8JzER-HC5G65ToIqbjY6EEHyi6Rb30QLmoBaNq1A

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 : เวลา 09.00 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมประชุมกำนันผู้...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำ...

ประชุมทบทวนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ...

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 29 มีนาคม 2564 :นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทบท...

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทบทว...

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดทบทวนโค...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

ันที่ 24 มีนาคม 2564 : นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดงานวันถ่าย...

เตรียมสถานที่การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 (field day)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เตรียมสถานที่ ...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

https://ssnet.doae.go.th/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b3/

ดูเพิ่มเติม...