เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

ประชาสัมพันธ์

    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัดขอนแก่นประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและประกาศดังกล่าว                                  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ขอแจ้งเกษตรกรให้ชลอการเดินทางเข้ามาสำนักงาน โดยใช้ช่องทางอื่นติดต่อหรือประสานงานที่เกี่ยวข้องและสะดวกแทน คือ

-โทรศัพท์ 043-2360171

-Web : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

-Facebook : KASET MUNGKHON

-เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น

-เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร

http://farmer.doae.go.th/report/report_farmer_result_public/search?fbclid=IwAR1a8kb8_4ZURGJ9E_j8JzER-HC5G65ToIqbjY6EEHyi6Rb30QLmoBaNq1A

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระลับ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 : นางสาวภัทรวดี ชัยดำรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒ...

ตรวจการทำบัญชีของกลุ่ม โครงการยกระดับยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 : นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำคณะกรรมการโครงการย...

ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการกษตร ครบรอบปีที่ 54 ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 :นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาก...

ประชุมการตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 : นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมประชุมการตรวจสอบพื้นที่ประสบ...

ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงานโครงการต่างไป และวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 : เวลา 13.30 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่...

ส่งมอบก้อนเชื้อเห็ด(ขอนขาว)

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 : เวลา 09.00 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่...

ตรวจการทำบัญชีของกลุ่ม โครงการยกระดับยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 : คณะเจ้าหน้าที่ นำคณะกรรมการ โครงการยกระดับยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่แ...

ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 : นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

https://ssnet.doae.go.th/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b3/

ดูเพิ่มเติม...