เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

งาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจ...

ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และ Young Smart Farmer

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำอาสาสมั...

จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 87 ราย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้...

ออกรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางสาว กฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับหน่...

ต้อนรับนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเก

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับนายสุดสา...

เปิดตลาดเกษตรกรขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสมจิตร กาบขน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้...

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์"

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ทำพิธีส่งมอบดอกไม้จันท...

ร่วมแรงร่วมใจในการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึ

เมื่อเร็วๆนี้ คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจในการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...