เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมการทำบัญชี โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เป...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใ...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ...

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น แ...

เลือกตั้งประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เ...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ร...

คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแ...

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารการผลิต

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น : ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแ...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...