เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

มุมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; วันนี้ 10 สิงหาคม 2550 : ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอ...

ผู้ตรวจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ติดตามโครงการ ศพก.

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น นา...

“ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากพายุเซินกา”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวั...

พิธีเปิด“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ; เมื่อเร็วๆนี้ นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น หัวหน้าส่วน...

โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรและปศุสัตว์แบบอินทรีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ นายจีรพงศ์...

พิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ พร้อมคณะเ...

อบรมทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่...

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่า

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่...

more...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล

            

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...